782
۱۵۶

ویدیویی باورنکردنی از موتورسواری یک غاز

تعادل این غاز را ببینید که چه اسوده پشت موتورسیکلتِ در حال حرکت، ایستاده است!

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید