1619
۲۴۱

خسارت شدید راننده ناشی در پارکینگ به خودروهای دیگر!

این راننده برای پارک کردن خودرو خود در پارکینگ خسارت زیادی به وجود آورد.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید