2044
۵۶۸

تلاش پراسترس و قهرمانانه یک پلیس برای توقف یک خودرو بدون سرنشین!

در این ویدیو لحظات پر استرس یک پلیس را می‌بینید

در این ویدیو می‌بینید که یک شهرودند پشت چراغ برای لحظه‌ای از خوردو خارج شده که کنترل خودرو از دستش خارج می‌شود و ماشین به حرکت در می‌آید که پلیس موتور سوار به کمک او می‌شتابد و در اقدامی قهرمانانه خطر را رفع می‌کند.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار