2630
۷۴

رونمایی از خودرو نظامی دوزیست

تصاویری دیدنی از خودرو نظامی دوزیست در حال عبور از آب را مشاهده میکنید.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار