2630
۷۳

رونمایی از خودرو نظامی دوزیست

تصاویری دیدنی از خودرو نظامی دوزیست در حال عبور از آب را مشاهده میکنید.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید