2662
۱۵۵

بلایی که سر BMW میلیاردی در گمرک آمد

وضعیت خودروهای میلیاردی دپو شده که از طریق مزایده به فروش رسیدند را ببینید.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید