2763
۱۱۶

دست دراز مافیا در واردات خودرو

موسوی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از ورود مافیا به واردات خودرو خبر داده است. به گفته‌ او مافیایی که در دو خودروسازی بزرگ کشور در حال تاختن هستند، به واردات خودرو ورود پیدا کرده‌اند و قصد دارند با شگردهای مختلف واردات خودرو را نیز در دست بگیرند.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار