3017
۳۷۵

ساکت‌ترین ماشین جهان؛ روح رولزرویس

گفتنی است که این قابلیت مخصوص رولز رویس است و آرامش خاصی را به داخل کابین منتقل می کند.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار