1058
۶۰

نمایش هنری آسمان تورنتو را رنگی کرد

جودی شیکاگو، هنرمند مشهور با عنوان «ادای احترام به تورنتو»، سمان شهر کانادایی را رنگارنگ کرد.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید