1060
۳۳۲

اشتباه عجیب یک جوان با نارنجک دستی!

این مرد جوان در حال بازی با نارنجک جای فندک و نارنجک را به اشتباه جابجا کرد.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید