1222
۵۰

مهماندار بامزه و روشی خنده‌دار برای توضیح توصیه‌های ایمنی

این مهماندار خوش‌ذوق با روشی بامزه و خنده‌دار توصیه‌های ایمنی را به مسافران توضیح می‌دهد و لبخند بر لبان‌شان می‌نشاند.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید