1373
۱۴۹

اولین پرواز موفق با «خودروی پرنده» در تاریخ

یک شرکت سوئدی موفق شد «اولین پرواز» با خودروی پرنده را با موفقیت طی کند.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید