1551
۴۴

نگاهی به مصر و اهرام ثلاثه در ۱۰۰ ثانیه

شاید با شنیدن نام کشور مصر اولین چیزی که به ذهنمان برسد یکی از هفت عجایب باستانی جهان، اهرام ثلاثه مصر، باشد.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید