1655
۴۵

یک آلت موسیقی قدیمی اما بسیار پیشرفته

این نوازنده به روشی عجیب موسیقی جالب می‌نوازد.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید