1727
۵۲۸

بزن قدش؛ واکنش خنده‌دار یک دختر بچه به کشیش

کودکان به همین اندازه بیگناه هستند. این دختر بچه واکنش خنده‌دار به کشیش در کلیسا نشان میدهد.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید