1798
۶۳

آموزش نقاشی با خطکش و رنگ؛ یک قاب رویایی

ببینید یک هنرمند چگونه با انتهای خطکش و رنگ، یک درخت زیبا را نقاشی می‌کند.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید