1800
۶۱

ابتکار شگفت‌انگیز برای روشنایی یک خانه بزرگ با خورشید

روشنایی خورشیدی؛ ابتکاری‌ست که تاریک‌ترین اتاق خانه به کمک خورشید روشن می‌کند.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید