1839
۷۳

تبلیغ تکنولوژی خرید آنلاین در سال ۱۹۶۷

ویدیویی ساخته شده در سال ۱۹۶۷ که تصور می‌کرد خرید ویدیویی یا به قول ما آنلاین در سال ۱۹۹۹ چگونه خواهد بود.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید