1925
۸۸۷

حواس‌پرتی خنده‌دار یک مادر خانه‌دار

یک مادر حواس‌پرت زمانی که فرزندش در آغوشش بود به دنبال او می‌گشت و لحظه خنده‌داری خلق کرد.

حتما برای شما هم پیش آمده که وسیله‌ای را در خانه گم کنید و ساعت‌ها به دنبال آن بگردید. جالب اینکه آن وسیله اغلب در مقابل چشممان قرار دارد اما ما قادر به یافتنش نمی‌شویم. حالا فرض کنید شما مادری باشید که کودک خود را در حالی که او را در آغوش دارید، گم کنید! صحنه‌ای عجیب است؛ اینطور نیست؟ در این ویدیو کل ماجرا را ببینید.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید