2762
۲۷۱

حک کردن چهره امپراطور افسانه‌ای چین در دل کوه

فو هسی (Fuxi) یکی از سه امپراطور افسانه‌ای چین باستان بود که خط چینی، ماهیگیری و شکار با تله را از ابداعات او می‌دانند.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید