2768
۱۲۸۵

مقاومت باورنکردنی پل بدون ستون در چین با حضور کامیونی به وزن ۴۰ تن

کامیونی به وزن ۴۰ تن از روی پلی بدون ستون در چونگ کینگ چین عبور کرد.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار