2773
۲۵۳

نمایش جالب گروهی از دانشجویان ژاپنی پیش از شروع یک مسابقه ورزشی

دانشجویان ژاپنی قبل از شروع یک مسابقه ورزشی در سالن دانشگاه خود نمایشی جالب انجام دادند که مورد توجه کاربران فضای مجازی نیز بود.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید