3090
۷۱

ثبت رکوردی عجیب در گینس

سریعترین دریفت وسیله نقلیه با سرعت ۲۳۶ کیلومتر در هنگام فرمان گیری با پا را ببینید.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار