300
۵۵

تریلر رسمی دکتر استرنج ۲: در جهانی از دیوانگی

دومین تریلر رسمی دکتر استرنج منتشر شد.

پس از یک ماه‌ونیم انتظار بالاخره مارول استودیو دومین تریلر رسمی دکتر استرنج را منتشر کرد.  در این نسخه  استرنج با رویارویی با دوستی که اکنون دشمن شده

موجب رهاسازی شیطانی غیرقابل توصیف می‌شود

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار