1059
۱۳۶

هواداران فوتبال و واکنش‌هایی باورنکردنی در زمین!

هواداران بخش مهمی از مسابقات و ورزش فوتبال به حساب می‌آیند اما گاهی واکنش‌هایی دارند که تا سال‌ها در تاریخ ماندگار می‌شود.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید