1357
۸۴

شوخی هواداران با یک نیروی امنیتی به دلیل شباهت با مگوایر

این مرد شباهت عجیبی به هری مگوایر دارد که موجب شده است طرفداران با او شوخی کنند.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید