2000
۱۱۰۲

تمرینات باورنکردنی و عجیب یک پسربچه با فنون کونگ‌فو

بخشی از تمرینات کونگ‌فو یک پسر بچه با بطری را مشاهده کنید.

کونگ‌فو یکی از معروفترین و شناختهشدهترین هنرهای رزمی چین است که از فرهنگ سنتی این کشور نشات میگیرد. این رشته رزمی اولین بار توسط استاد چینی- آمریکایی معروف کونگفو یعنی بروس لی به جهان معرفی شد. در این ویدیو بخشی از تمرینات کونگ‌فو یک پسر بچه با بطری را خواهید دید.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید