2053
۱۲۰۰

حرکت غیرورزشی و جنجالی کشتی‌گیر مجارستانی پس از شکست برابر نماینده ایران

حرکت غیرورزشی حریف رحمان عموزاد از دید دوربین ها دور نماند.

حرکت غیرورزشی حریف رحمان عموزاد از دید دوربین ها دور نماند. پس از کشتی‌گیر مجارستانی پس از شکست برابر عموزاد حرکت زشتی را انجام داد که در این ویدیو می‌بینید.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار