2512
۲۴۵

موضع شفاف سخنگوی دولت در خصوص علی کریمی: به کشور برگردد، کسی با او مشکلی ندارد

بهادری جهرمی سخنگوی دولت: علی کریمی می‌تواند به کشور برگردد، کسی با او مشکلی ندارد؛ اجازه نمی‌دهند صدای حقیقت به گوش ورزشکاران برسد.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید