2969
۱۰۶۰

همراهی دو جنگنده اف ١۶ تیم ملی فوتبال لهستان تا مرز

دو جنگنده اف ١۶ نیروی هوایی لهستان، هواپیمای حامل اعضای تیم ملی فوتبال این کشور را تا خروج از مرز جنوبی اسکورت کردند

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار