302
۵۷

آوازخوانی نیمار به مناسبت قهرمانی پاری‌سن‌ژرمن

مهمانی بزرگی در خانه‌ نیمار به مناسبت قهرمانی پاری‌سن‌ژرمن را ببینید.

نیمار که به مناسبت قهرمانی پاری‌سن‌ژرمن در لیگ یک فرانسه مهمانی بزرگی در خانه‌اش ترتیب داده بود، میکروفن به دست شد و حسابی هم‌تیمی‌هایش را غافلگیر کرد.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید