3085
۱۲۰۷

خوابیدن عجیب یک هوادار در وسط بازی جام جهانی

به دلیل کسل کننده بودن بازی شب گذشته آمریکا - انگلیس، یکی از هواداران روی سکوهای استادیوم خوابید. صفحه مشهور ۴۳۳ این فیلم را منتشر کرده است.

دیدگاه تان را بنویسید