100
۱۸۳

مهارت خلبان در فرود آوردن جت بدون چرخ

خلبان یک جت بعد از بروز مشکل در باز شدن چرخ‌ها، هواپیما را با مهارت به زمین نشاند؛ آن هم بدون چرخ.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید