127
۶۴۱۵

مشت سهمگین به صورت مرد نژادپرست در متروی لندن؛ ناک اوت!

تصویری از برخورد با مرد نژادپرست در متروی لندن را ببینید.

پیشنهاد ویژه

 • ناشنلس ارسالی در

  نوش جونش خوب زدش

 • ناشناس ارسالی در

  حقش بود

 • امید ارسالی در

  اگه ایران بود باید دیه میداد

 • حسن ارسالی در

  دمشون گرم.حواسشون بهم هسو

دیدگاه تان را بنویسید