155
۳۳۴

ویدیویی از فرود موشک فالکون ۹

موشک فالکون ۹ با موفقیت روی سکوی دریایی «اسپیس ایکس» فرود آمد/

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار