1886
۱۰۶۳

فرار میلیمتری یک زن از مرگ حتمی؛ زوزه تایر آتشین!

یک زن آمریکایی به طرز شگفت‌انگیزی توانست از مرگ و برخورد با تایر آتشین نجات پیدا کند.

حادثه هیچگاه خبر نمی‌کند؛ این شاید تکراری‌ترین جمله‌ای باشد که در طول حیات به گوش‌تان خورده. جمله‌ای که می‌توانید هر روز نمود بارز آن را به چشم ببینید. به عنوان مثال این ویدیو را ببینید؛ جایی که یک زن آمریکایی به طرز شگفت‌انگیزی توانست از مرگ و برخورد با تایر آتشین نجات پیدا کند.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار