1976
۲۷۷

لحظه شلیک به یک زورگیر توسط زن شجاع

زورگیرها و سارقین معمولاً زن‌ها را طعمه‌های آسان‌تری قلمداد می‌کنند اما...

زورگیرها و سارقین معمولاً زن‌ها را طعمه‌های آسان‌تری قلمداد می‌کنند؛ برداشت اشتباهی که بابت آن هزینه سنگینی خواهند پرداخت. درست همانند این ویدیو که یک زورگیر توسط یک زن شجاع حسابی غافلگیر شد و هزینه‌ای تلخ بابت اقدام خود پرداخت کرد.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید