2160
۲۶۹۱

کتک‌کاری دو پسربچه و میانجیگری به سبکی بسیار خشن!

ویدئویی از برقراری صلح و اتمام یک دعوای به سبکی خشن اما کاربردی را ببینید.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار