2160
۲۶۸۱

کتک‌کاری دو پسربچه و میانجیگری به سبکی بسیار خشن!

ویدئویی از برقراری صلح و اتمام یک دعوای به سبکی خشن اما کاربردی را ببینید.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید