2256
۵۸۶

انتشار فیلم کامل‌تر از ورود و حضور مهسا امینی در مرکز آموزشی پلیس امنیت اخلاقی

روایتی کامل‌تر از ورود مهسا امینی در مرکز پلیس امنیت اخلاقی را ببینید

تصاویر جدیدتر از ثانیه به ثانیه حضور مهسا امینی در مقر پلیس و سالن آموزش تا لحظه بیهوشی و انتقال به بیمارستان را ببینید.

 

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار