2442
۱۸۳

خانه‌ای با قدمت حدود ۳۵۰ سال با خشت‌های پرخاطره و دالون‌های بلند در بافت قدیمی

خانه‌ هایی با قدمت حدود ۳۵۰ سال با خشت‌های پرخاطره و دالان‌های بلند در بافت قدیمی علویجه را ببینید.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید