2502
۸۲۳

لحظه انفجار سیستم صوتی ماشین در اتوبان

لحظه ترکیدن سیستم صوتی ماشین به دلیل بالا بودن بیش از حد ولوم را مشاهده کنید.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار