2531
۲۰۲

چگونه رهبرانقلاب محبوب دل مردم سیستان و بلوچستان شد؟

روایت حضور یک روحانی مبارز در میان قوم بلوچ قبل از انقلاب که یادآور خاطرات شیرین برای او و مردم سیستان و بلوچستان است را ببینید./

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار