2562
۸۹

تایم لپسی شگفت‌انگیز از حرکت پیچک در حال رشد

حرکت پیچک در حال رشد که در جستجوی جایی برای پیچیدن و چرخش به دور آن است به صورت تایم‌لپس ضبط شده است

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار