2582
۶۶

کاهش ۴۰۰ هزار متر مکعبی ذخایر تهران نسبت به سال گذشته

مشاور مدیرعامل آبفای استان تهران گفت: تغییر اقلیم بر ذخایر آب کشور و البته تهران اثر گذاشته و سبب کاهش این ذخایر شده است.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید