2610
۲۰۵۰

سبقت کورکورانه و مرگبار کامیون

سبقت کامیونی در جاده باعث تصادف شد و جان دو نفر را گرفت.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار