2652
۲۶۲

خوش شانس‌ترین آدم دنیا

یک شخص پس از عبور از روی یک پل، پل های پشت سرش بر اثر سیل تخریب شد تا به عنوان خوش شانس ترین آدم دنیا مطرح شود.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار