2676
۸

نیازهای عاطفی دانش آموزان در بستر خانواده

مریم ناطقی، روان درمانگر کودک و نوجوان گفت: دوسال آموزش کرونایی باعث شد دانش آموزان با فضای آموزش حضوری به چالش‌هایی برخورد کنند. والدین باید به دانش آموز خود آموزش بدهند، از او حمایت کنند، به او محبت بورزند و برایش آرامش فراهم کرده و مرزهای انضباطی تعیین کنند. مهم‌ترین امر همدلی والدین با دانش آموزان است. تن صدا، حالت چهره و نوع رفتار برای برخورد با دانش آموزان بسیار حائز اهمیت است.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید