2683
۵۷۴۱

نجات معجزه آسای یک مرد از چپ شدن کامیون روی سرش

جاده یخ زده باعث چپ شدن کامیون شد.در این حادثه یک شخص که کنار جاده نشسته بود به صورت معجزه آسایی نجات پیدا کرد.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار