2738
۷۱۱

لحظه تصادف وحشتناک قطار با یک مرد هندی

مرگ دلخراش مرد هندی سربه هوا که هنگام نزدیک شدن قطار از روی ریل قطار عبور میکرد.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید