2741
۱۶۲۰

لحظه هولناک برخورد هواپیما و خودرو!

لحظه برخورد هواپیما و خودرو که یکی از عجیب‌ترین تصادف های دنیا است را مشاهده کنید.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید