2749
۷

تصاویری جالب از اولین رونمایی از اندروید در سال ۲۰۰۷

در سال ۲۰۰۷ در چنین روزی اولین اندروید رونمایی شد.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید